Compania Luca Pacioli SRL vă propune următoarele servicii privind evidența contabilă:

• Elaborarea și înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legislației în
vigoare și conform principiilor de bază a contabilității.
• Evidența privind contra-agenţii şi partenerii dumneavoastră.
• Evidența imobilizărilor corporale,necorporale, și calcularea amortizării acestora.
• Verificarea lunară privind debitorii și creditorii firmei.
• Elaborarea, înregistrarea și evidența documentară privind retribuirea muncii
• Contabilitatea de gestiune,evidența costurilor întreprinderii.
• Întocmirea și depunerea dărilor de seamă privind legislația în vigoare.
• Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare sau de partenerii companiei.
• Elaborarea bilanțului contabil.

Scopul companiei Luca Pacioli SRL este de a crea confortul și siguranța privind evidența
operațiunilor economice și a cadrului legislativ.Echipa noastră are o gamă largă de experiență
privind evidența contabilă,fiscal,legislativă, și intervine cu soluții cît mai eficiente pentru
dumneavoastră.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.
Designed by Theme Designer & Developed by LeoxMD