Compania Luca Pacioli SRL vă propune efectuarea analizei economico-
financiare pentru înbunătățirea situații financiare a întreprinderii
dumneavoastră.

Analiza economico – financiară cuprinde o gamă largă de examinării a indicatorilor economici
pentru îmbunatățirea situației economice la entitate și obținerea beneficiilor financiare.

Analiza economico – financiară cuprinde examinarea următoarelor compartimente:

• Analiza pricipalelor indicatori economici
• Analiza programului de producție și comercializare
• Analiza asigurării cu resurse umane și a eficienței
• Analiza asigurării cu mijloace fixe și a eficienței utilizării acestora.
• Analiza aprovizionării întreprinderii cu resurse materiale și a eficienții utilizării acestora
• Analiza cheltuielilor și costurilor întreprinderii.

Echipa noastră vă propune examinarea indicatorilor economicе, elaborarea concluziilor și
recomandărilor pentru majorarea profitului entitătii dvs.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.
Designed by Theme Designer & Developed by LeoxMD